VACO_head
DEJAVNOSTI

Dejavnosti

Upravljanje
Upravljanje vseh ostankov pisarn in skladišč

Odvoz
Odvoz ostankov (vseh ločenih pisarniških odpadkov, kosovnih odpadkov, Transportne embalaže in kartona, "Arhive" podjetij – računovodske arhive, Ločeno zbranega papirja)

Uničenje
Najhitrejše uničenje zaupne dokumentacije in razrez knjig

Odkup
Odkup tržnih odpadnih surovin

Prodaja
Prodaja (ličnih obnovljenih fasciklov, rablljenih orodij in pisarniške opreme

Računalniško spremljamo pot ostankov vsakega povzročitelja do predelave.
VAŠA AKTIVNOST ČUVA OKOLJE
Odvoz: 00386 41 658 134
Informacije: 00386 31 339 419
e-pošta: info@vaco.si
Prosimo, da dodatne vožnje za naslednji dan naročite do 13h.