VACO_head
DRUŽBA

Dragi prijatelji!

Zeleni krog vrnitve potrebuje našo aktivnost. Pa ne katerokoli. Aktivnost, ki čuva naše okolje, ki hrani naše odnose, ki daje našemu življenju smisel in veselje. Aktivnost, ki je rezultat našega spoznanja, da smo na pravi poti. Od tu izvira izjemna moč in nobena sila zla je ne more uničiti. Neurja in nevihte nas lahko zaustavijo v rasti, ne morejo pa nas izkoreniniti.

VAČO je podjetje, ki je zavezano čistemu ravnanju z odpadki. VAČO je zavest, ki usmerja naša dejanja, da z njimi bogatimo svoje življenje.

VAČO ne pdpira uničevalnega ravnanja z odpadki, ne podpira uničujočih odnosov in nejevolje. VAČO podpira vašo aktivnost, ki omogoči naravi, da ponovno vzame, kar je dala, da ponovno rodi in omogoči človeku, da zadovolji svoje prave potrebe. VAČO daje moč, da vztrajamo na svoji poti spoznanja, da z jasnimi, dorečenimi odnosi ustvarimo prijetno okolje in ne dovolimo, da nam vsiljeni odnosi rušijo in jemljejo naše bogastvo.

VAČO je vabilo sem, da s svojo aktivnostjo odprejo vrata spoznanju, da je nekontrolirano ravnanje z bogastvom narave in življenja nepovratno uničujoče.

Marijan Ivačič

Računalniško spremljamo pot ostankov vsakega povzročitelja do predelave.
VAŠA AKTIVNOST ČUVA OKOLJE
Odvoz: 00386 41 658 134
Informacije: 00386 31 339 419
e-pošta: info@vaco.si
Prosimo, da dodatne vožnje za naslednji dan naročite do 13h.