VACO_head
DEJAVNOSTI
NOVO NAJHITREJŠI RAZREZ DOKUMENTACIJE
Inštalirajte Flash plugin, da si lahko ogledate film.

Računovodska arhiva in ostala zaupna dokumentacija z našo strokovno, ekonomično izvedbo uničenja že 20 let varna pred zlorabo.

1. Brezplačno prenesemo iz nadstropij, kleti, zaklonišč…in odpeljemo dokumentacijo (količina nad 3000 kg) v našo predelavo.

2. Brezplačno uničimo dokumentacijo v avtomatski stiskalnici s cefralnikom z izdajo potrdila o uničenju v predelavi.

  

3. Najugodnejše po standardu bank na uničevalcih Schleicher uničimo dokumentacijo na 4 mm trakove s prečnim rezom z izdajo potrdila o uničenju na uničevalcu Schleicher.

4. Brezplačno izdamo potrdilo o uničenju v skladu s stopnjo uničenja.

5. Z vašim pooblastilom vam za vsako pošiljko elektronsko podpišemo evidenčni list dokazilo, da ste ločeno zbrani papir predali v predelavo in ni končal kot »komunalni« odpadek.

 

Računalniško spremljamo pot ostankov vsakega povzročitelja do predelave.
VAŠA AKTIVNOST ČUVA OKOLJE
Odvoz: 00386 41 658 134
Informacije: 00386 31 339 419
e-pošta: info@vaco.si
Prosimo, da dodatne vožnje za naslednji dan naročite do 13h.